Bản Đồ Chạy

Bản đồ này hiển thị cho bạn tất cả các hoạt động chúng tôi đã thực hiện trong năm qua.
Nếu bạn là hare đang cần nguồn cảm hứng, hãy nhấp vào đường chạy mà bạn thích để thử cải biến và tạo ra đường của riêng mình nha.
Dưới đây là một số lời khuyên từ trail master.
  • Cố gắng không sử dụng đường chạy y như cũ, thử đảo lộn mọi thứ lên một chút.
  • Vị trí bắt đầu và kết thúc có thể khác nhau
  • Tận dụng những phần đường đã tốt nhưng có thể quay ngược chiều lại.
  • Đi chệch khỏi đường mòn ở một số đoạn rồi quay lại đường mòn đó. Đừng quên những false trail trên những con đường cũ để đánh lừa các frontrunners biết tuốt.