Trails

Guidelines for Hares

Everything you need to know to “do a Hareset” for the Saigon Hash.

 

1) Preparations

1.a) What did you like/dislike as a Hasher on previous runs

In the weeks before your Hareset, pay attention to how the Hares then set the trail. What did you like and are there things that you would like to do better? Everything that you consciously notice will help you to do a proper Hareset on your day.

1.b) Getting a co-hare

Decide in advance who will be the Walking Hare and who will be the Running Hare.

1.c) Find a location

Finding good hashing locations is becoming increasingly more difficult. Our usual stumping grounds are in Dong Nai province, along Highway No. 51, the Vung Tau road, along the road to the Tri An lake, off Highway No. 1 (Hanoi Road) and along the toll road to the future airport in Long Than. Other sites are located along Highway No. 13, while there are some nice sites within the Saigon city boundaries, like Thanh Da island, in Hoc Mon and in District 9. Many past trails are shown on Google maps (click here).

If you open the link to Google maps you will find many past run sites. Chose one of those for your run, or decide on another one that you know is nice. For a new location, consider the following:

 • Can the run site be reached by bus on a Sunday within a reasonable time, say <70 minutes?
 • Are there large rivers that cannot be crossed, busy roads that should preferably be avoided, restricted sections (lime military areas), airports, industrial estates, golf courses that cannot be crossed, etc.? The less limitations, the easier it is to set a run;
 • Is it easy to set the run as a loop (finishing the run/walk where you start), a so-called A to A? Setting an A to B, with the Finish of the run/walk at a different location makes it easier to set the run but, on the big day, the logistics of getting the bus to the target site while you are being hare can be a nightmare. A to B runs are not recommended for virgin Hares.

Các nguyên tắc dành cho Thỏ Rừng

Bao gồm mọi thứ bạn cần biết để làm một cung đường chạy cho nhóm Hash.

1) Chuẩn bị

1.a) Bạn thích gì và không thích gì vào lần chạy trước đó mà bạn vừa tham gia?

Vào những lần chạy trước đó, bạn có thích cách mà Thỏ Rừng đánh dấu đường không? Có điều gì bạn muốn cải thiện không? Tất cả những điều này sẽ giúp bạn có nhiều ý tưởng hơn để làm nên cung đường của bạn.

1.b) Tìm một bạn làm đường chung

Hãy quyết định ai sẽ dẫn dường chạy và ai sẽ dẫn đường đi bộ.

1.c)Tìm một địa điểm

Việc tìm kiếm một địa điểm Hash lý tưởng đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điểm đến thông thường là ở Đồng Nai, dọc theo quốc lộ 51, quanh khu vực hồ Trị An, quốc lộ 1 và sân bay Long Thành. Thi thoảng thì chúng ta cũng sẽ hash dọc theo quốc lộ 13 hay những khu vực ngoại ô thành phố như Thanh Đa, Hóc Môn, Củ Chi, Quận 9. Bạn có thể nhấn vào phần “Map of past trails” ở cuối trang web để xem thêm các bản đồ của những lần chạy trước đây. Bạn có thể tham khảo trước khi quyết định chạy lại đường cũ hay tự tạo một đường mới mà bạn thấy là phù hợp. Nếu là địa điểm mới, bạn cần phải cân nhắc các vấn đề sau đây:

 • Thời gian di chuyển không quá 70 phút từ TPHCM.
 • Đường đủ rộng để xe buýt có thể vào
 • Nên tránh các sông/suối quá rộng, khó băng qua, các con đường có đông đúc xe cộ, người qua lại, các khu vực hạn chế của quân đội, sân bay, khu công nghiệp, sân golf. Nói chung là các địa điểm càng ít hạn chế càng tốt.
 • Có dễ dàng để làm đường theo dạng vòng tròn không? Nghĩa là bắt đầu và kết thúc tại cùng một chỗ, thường được gọi là A-A run. Nếu điểm bắt đầu và kết thúc khác nha A-B run thì làm đường sẽ dễ hơn, nhưng nếu bạn là Thỏ Rừng vào những dịp chạy đặc biệt, việc hướng dẫn xe buýt đi từ A tới B thì cực kỳ khó khăn. Nếu bạn mới làm Hare lần đầu, thì không nên làm đường A-B.

2) Reccie the site

2.a) Navigation

To find your way in the field, a navigation App or GPS is very useful. For a GPS, check out https://www.garmin.com.vn/.

2.b) Transport

Unless you know the running area very well, at least one reccie (reconnaissance) will be needed. Best is to go on motorbike.

If you decide on a taxi instead, make good arrangements with the taxi driver, using an hourly rate rather than using the meter. Total costs for a day should not normally exceed VND 800,000 to 1,000,000. A hourly rental “Grab” may get you there.

2.c) Location for the circle

Verify that your intended circle location is good enough: Can the bus get there, is there no cross bar over the road, low hanging wires, etc.? Ask for permission if the site is privately owned.

2.d) Length of walk and run:

The run should be between 7-10 km and the walk 4.5-6 km.

Occasionally, longer runs are set, at 11-12 km, but make it as an extra option, besides the shorter run and walk.

2.e) Reccie on foot:

Try to find little running trails, single tracks. Hashers like that. While on the reccie, keep an eye open for possible locations for:

 • checks and false trails;
 • ways to interconnect parts of the run for a shorter walk (or vice versa: if you have a walk, how can you add bits for the run);
 • better locations for the circle than the one you selected initially;
 • a possible location for a beer stop.

2.f) Crops:

Never lay the trail through crops, always around the edge and whenever possible avoid crops entirely. Be considerate.

2.g) Beer stop:

Most Hashers greatly appreciate a beer stop, a location about halfway during the run with beer and bottled water.

2.h) Map the trail

After the reccie, check your trails on Google map, Google Earth, or another App.

2) Khảo sát khu vực chạy

2.a) Phương hướng

Bạn nên dùng một Ứng dụng hoặc định vị GPS để tìm đường ở khu vực làm Hash.

Có thể xem thêm về GPS tại trang web https://www.garmin.com.vn/.

2.b) Di chuyển

Nếu bạn không biết rõ về khu vực chạy, bạn nên đi khảo sát trước khi làm đường, tốt nhất là bằng xe máy.

Nếu bạn đi chuyển bằng taxi, tốt nhất là đặt lịch trước và trả phí theo ngày thay vì kilomet. Tổng chi phí khoảng từ 800-1000k. Bạn cũng có thể đặt Grab theo giờ.

2.c) Địa điểm làm Cirle

Đảm bảo địa điểm làm Circle trong điều kiện tốt nhất: xe buýt có thể vào tới, không có các thanh chắn hay dây điện trên đường. Tốt nhất là nên hỏi những người xung quanh nếu có thể đậu xe ở đó hay không.

2.d) Độ dài của đường chạy/đi bộ

Đường chạy tầm 7-10km và đi bộ từ 4.5-6km. Vào những dịp đặc biệt thì cũng có thể có thêm 1 đường chạy, dài từ 11-12km. Bạn có thể chọn cung đường nào cũng được.

2.e) Đi tiền trạm

Cố gắng tìm những lối mòn nhỏ và để mắt tới những vị trí có thể:

 • Đặt điểm check và Đánh lạc hướng
 • Kết nối giữa đường chạy và đường đi bộ cho hợp lý
 • Làm Cirlce tốt hơn so với vị trí đã chọn ban đầu
 • Làm Điểm Dừng Chân

2.f) Cây trồng/hoa màu

Hãy chú ý đừng bao giờ rải giấy vào các ruộng hoa màu/cây trồng, luôn cố gắng đi vòng, và nếu có thể, hãy tránh những khu vực có cây trồng.

2.g) Điểm dừng chân

Thông thường là sau nữa chặng đường. Hầu hết Hasher đều rất yêu thích Điểm dừng chân để nghỉ mệt và uống một chút bia/nước để giải khát trước khi tiếp tục.

2.h) Lập bản đồ cung đường

Sau khi đi tiền trạm và rải giấy về, hãy kiểm tra và lập bản đồ đường đi trên Google Map, Google Earth hoặc những ứng dụng bản đồ khác.

3) Inform our Media Mistress

As early as you can, immediately after the reccie and preferably on the Monday before your Hareset, inform the Media Mistress (email laurenle192@gmail.com) about your run. Write a short story about what Hashers can expect, add a picture of the Hares, or of the countryside we will run in, and the exact location of the start of the run through a GoogleMaps link, something like: https://goo.gl/maps/NUQAFQgUEx8gesZX8

All of this information will be posted on the website and in the newsletter. The MMC (MisManagement) will inform the bus cre

3) Gởi thông tin đến người phụ trách truyền thông của nhóm

Ngay khi bạn hoàn thành việc làm đường, hãy gởi thông tin đường chạy về cho người phụ trách truyền thông của nhóm (email laurenle192@gmail.com). Bạn nên đề cập một ít về đường chạy, khu vực chạy, những điều mà Hasher có thể sẽ gặp phải khi chạy ở đây và hình ảnh của Thỏ Rừng cùng với vị trí chính xác của địa điểm bắt đầu theo Google Map, chẳng hạn như: https://goo.gl/maps/NUQAFQgUEx8gesZX8

Tất cả những thông tin này sẽ được cập nhật lên trang web và bản tin của nhóm. Ban quản trị nhóm sẽ thông báo đến với đội ngũ xe buýt.

4) Laying paper, the day before the run

4.a) Getting to the site

If possible, load the shreddy on your motorbike to get to the run site. Else try Grab by hourly rental.

4.b) Shreddie

Experienced Hashers will tell you how or where to get shreddie. Bring enough, as you need lots and lots of it. For some runs, notably for town runs, the use of shreddie is inappropriate: flour should be used as a substitute.

Shreddie should be spaced no more than 50 metres apart along roads/clearly identifiable trails, 30 metres apart in open country, 25 metres in scrub and 10 metres or closer in dense jungle. You don’t want to lose the Hashers, only confuse them in places where you decided to have a check or false trail.

Use plenty of checks and false trails, to slow down the fast runners and let slow ones catch up.

4.c) Checks

Checks are marked with a circle around an object such as a tree, bush or rock. Decoy trails may be laid leading in the wrong direction, but use no more than two blobs of shreddie for these. Three or more blobs show that it is the correct trail.
A check has only one correct trail and one or more wrong directions.

4.d) False trails

False trails are very effective in slowing down fast runners. At a junction, shreddie along the wrong trail should be naturally laid, but clearly visible, in the wrong direction. The shreddie in the correct direction is more hidden behind bushes or in high grass and laid at somewhat larger distance. The runners will naturally run along the trail following the wrong trail. After a while, the trail must be marked with an 'X', to show that it was the wrong trail. Once they find out to have run in the wrong direction, the runner(s) will come back calling “On Back”, with the result that the slowest runners at the back of the pack have suddenly become front runners.

4.e) Natural checks

When coming to a T-Junction or fork in a trail, delay laying shreddie for 25-50 meters. It slows the fast runners down as it forces them to check out all directions. Natural checks are convenient if the Hare is under time pressure as it does not require any preparation, nor does more than one trail has to be provided with shreddie.

4.f) Hash Halts

Hash Halts are marked with an “H” and the runners will stop there until the Hare decides to resume the running. The aim of the Hash halt is to keep fast and slow runners together, especially useful after steep hills and monkey bridges. During the run, the Hare can always decide on an impromptu Hash Halt, if runners are getting too far apart. Just call “Hash Halt”.

4.g) Spray paint

Spray paint can be used, but never on roads, buildings and trees, as the paint will remain for many years. Only spraying on grassy surfaces is permitted.

4)Rải giấy trước khi chạy 1 ngày

4.a) Di chuyển đến địa điểm chạy

Nếu có thể, hãy đến đó bằng xe máy hoặc thuê grab theo giờ

4.b) Rải giấy

Những người Hash lâu năm sẽ tiết lộ cho bạn biết lấy giấy chỗ nào và như thế nào. Bạn sẽ cần rất nhiều giấy, nên hãy đảm bảo bạn mang theo đủ số lượng cần dùng. Nếu chạy trong thành phố thì nên sử dụng bột mì hoặc phấn thay cho giấy

Bạn cũng cần chú ý đến khoảng cách giấy được rải: nếu là các đường mòn/lối đi thì cách nhau 50m, ở những khoảng đất trống thì 30m, 25m trong khu vực rậm rạp và 10m trong khu vực bụi rậm dày đặc hơn. Nếu bạn chỉ muốn đánh lạc hướng mà không khiến cho Hasher thì lạc thì chỉ nên đánh dấu sai ở những ngã rẻ đã được tính toán trước.

4.c) Các điểm Check

Giấy sẽ được rải thành một vòng tròn quanh 1 gốc cây, một tảng đá hay bụi cỏ. Sau đó, bạn sẽ rải giấy theo nhiều hướng khác nhau. Ở hướng sai, bạn sẽ rải một hay hai nhúm giấy cách nhau để dụ Hasher đi sai đường nhưng thực tế hướng đúng sẽ là được rải từ 3 nhúm giấy cách nhau trở lên. Tại các điểm check chỉ có 1 hướng đúng duy nhất và có thể có 2,3 hướng sai, tùy Thỏ Rừng.

4.d) Đánh lạc hướng

Chủ yếu dùng để làm chậm những người chạy nhanh lại. Tại những ngã rẽ, giấy sẽ được rải theo những hướng sai sao cho dễ nhận thấy nhất. Còn ở hướng đúng thì giấy sẽ được giấu sau những bụi cây, tảng đá hoặc ở khách cách xa khó tìm thấy. Theo phản xạ tự nhiên, Hasher sẽ chạy theo hướng nhìn thấy giấy trước tiên, nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng mình đã đi sai đường khi nhìn thấy dấu “X”. Khi đó, họ sẽ hô lên “On Back” để những người đi sau quay đầu lại. Và khi này, những người chạy chậm đã trở thành những người dẫn đầu.

4.e) Các điểm Check tự nhiên

Ở những ngã 3, ngã 4, nếu bạn không có thời gian hoặc không chuẩn bị nhiều để làm điểm check thì hãy rải giấy cách xa vị trí ngã rẻ từ 25-50m, tạo thành một điểm Check tự nhiên.

4.f) Tạm Dừng

Sẽ được đánh dấu bằng chữ “H” và tất cả những người chạy phải dừng lại cho đến khi cho hướng dẫn. Mục đích của việc này là đảm bảo cho những người chạy nhanh và những người chạy chậm ở gần nhau, đặc biệt là khi vừa xuống đồi hay vừa băng qua cầu khỉ. Hare có thể quyết định Hash Halt bất cứ lúc nào nếu thấy mọi người đang ở quá xa nhau. Chỉ cần hô to lên “Hash Halt”.

4.g) Phun sơn

Có thể sử dụng phun sơn để đánh dấu đường đi nhưng tuyệt đối không phun lên mặt đường, tòa nhà, cây cối vì sơn sẽ bám trên bề mặt nhiều năm. Chỉ được phép phun lên bề mặt cỏ.

5) The day of the run

5.a) The Hare must guide the bus

The Hare is responsible for getting the bus to the run site, no one else. The bus crew is informed about the run site, but

5.b) Hare announcements before the run

Hares are called into the circle before the run. TheHare must explain:

 • If the run is A to A (returning to the start location), or an A to B (if not);
 • Who will be running hare and who will be walking hare;
 • If there will be a beer stop;
 • The approx. length of the run;

The runners will leave first, followed by the walkers.

5.c) Hare on the Run

The Running Hares must ensure that no one gets lost. But Hare is not a guide. Hashers must find the trail themselves and guidance is only needed if they look likely to get lost. With one Running Hare, it is best to function as sweeper, keeping control from the back. A second running hare (if any) could run up front, to keep an eye on the front running bastards (FRB).

5.d) Hare on the Walk

The Walking Hare usually walks upfront and the pack follows him or her. But keep an eye on slow walkers. Keep in mind: No one should get lost.

5.e) The circle

The circle is not the Hares’ concern. You will be called in, for a proper abuse session, where you get criticised for all your hard work, probably by hounds that have never yet set a run in their life.

5.f) The ON ON ON:

It is a tradition for the Hounds and Hares to go and dine together after the run, the ON ON ON. Pick a restaurant within walking distance from the Caravelle.

5.g) Costs of being Hare

If necessary, the Saigon Hash will reimburse up to a maximum of VND 1.2millions for taxi costs upon showing a receipt.

5) Khi ngày chạy diễn ra

5.a) Thỏ Rừng hướng dẫn xe buýt tới địa điểm chạy

Không ai khác, Thỏ Rừng phải thông báo và hướng dẫn xe buýt tới địa điểm chạy,

5.b) Giới thiệu Thỏ Rừng trước khi chạy

Thỏ Rừng sẽ được gọi vào vòng tròn trước khi chạy để giải thích các thông tin sau:

 • Nếu đường chạy là A đến A (quay trở lại vị trí bắt đầu), hoặc A đến B (nếu không);
 • Ai sẽ là Hare chạy và ai sẽ là Hare đi bộ;
 • Có Beer Stop hay không
 • Độ dài của đường chạy

Những người chạy sẽ rời đi đầu tiên, tiếp theo là những người đi bộ.

5.c) Nhiệm vụ của Hare chạy

Hare phải đảm rằng không ai bị lạc. Nhưng Hare không phải là người hướng dẫn. Hasher phải tự tìm đường và chỉ cần hướng dẫn nếu họ có vẻ có thể bị lạc. Với một Running Hare, tốt nhất là bạn hãy chú ý đến những người đi sau. Hoặc một Hare khác có thể hỗ trợ ở phía trước.

5.d) Nhiệm vụ của Hare đi bộ

Họ thường sẽ đi trước để dẫn đường cho mọi người theo sau nhưng phải luôn chú ý đến những người đi sau cùng để đảm bảo không ai bị lạc.

5.e) Vòng tròn

Hare không cần quan tâm nhiều tới Cirlce. Hare sẽ được gọi vào vòng tròn, bị sỉ vả và chỉ trích sau bao khó khăn, vất vả, đặc biệt là từ những người chưa bao giờ làm Hare.

5.f) Bữa tối On On

Theo truyền thống thì mọi người sẽ ăn tối cùng nhau sau khi chạy xong, bữa ăn tối được gọi là The On On tại một nhà hàng nằm xung quanh Caravelle để mọi người có thể đi bộ tới được.

5.g) Chi phí cho Hare

Trong trường hợp cần thiết, Nhóm sẽ hoàn trả tiền taxi cho Hare nếu xuất trình được biên lai, số tiền tối đa là 1,2 triệu đồng.