Risks

Risks and disclaimer

Hash events involve cross-country running and walking and we face certain risks, including at river crossings, rickety bridges and swamps, as well as from buffalos, cows, dogs, snakes, hornets, ants, mosquitos and angry farmers.

Also Covid-19 infection risks are higher in groups of 25-40 people and the vast majority of the regular Hashers are vaccinated however this does not prevent infection.

Participating in our events means that you are aware of these risks, that you will behave responsibly to minimize those risks to yourself and others, that you participate at your own risk and that you indemnify the Saigon Hash and those organizing the events against claims, costs and damages.

Covid-rules that apply to the Saigon Hash:

  1. To reduce the risk of transmission of Covid it is advisable to wear masks.
  2. If you’re fully vaccinated and have been identified as being F1 you should take a self-test before coming to the Hash to ensure you’re negative;
  3. If you are fully vaccinated and F2 or above, you are free to hash with us;
  4. If you are F0, please stay home and ensure you recover quickly so that you will be hashing with us again as soon as possible.

Các rủi ro và việc miễn trừ trách nhiệm

Hash là một hoạt động liên quan đến việc chạy bộ và đi bộ ở vùng nông thông. Những người tham gia sẽ đối mặt với một số rủi ro nhất định khi bang qua các con sông, suối, ao hồ, đầm lầy, những cây cầu nhỏ, ọp ẹp hoặc những rủi ro đến từ trâu, bò, chó, rắn, ong, muỗi, kiến và cả những người dân xung quanh.

Ngoài ra, Covid có nguy cơ lây nhiễm cao trong một nhóm đông từ 25-40 người. Hầu hết hasher đầu đã tiêm vắc xin, tuy nhiên nguy cơ lây nhiễm vẫn ở mức cao.

Khi quyết định tham gia cùng với chúng tôi nghĩa là bạn đã nhận thức được những rủi ro này, và bạn phải có trách nhiệm hạn chế tối da những rủi ro này cho bản thân và những người khác. Khi có ủi ro xảy ra, bạn phải hoàn toàn chấp nhận và bồi thường cho nhóm Saigon Hash nếu có.

Khi bạn tham gia các sự kiện của chúng tôi đồng nghĩa là bạn nhận thức được những rủi ro này, rằng bạn sẽ hành xử có trách nhiệm để giảm thiểu những rủi ro đó cho bản thân và những người khác, bạn sẽ chấp nhận và đền bù thiệt hại (nếu có) khi có rủi ro xảy.

Các quy tắc để ngăn ngừa covid áp dụng cho nhóm Sài Gòn Hash:

  1. Để giảm nguy cơ lây truyền Covid, bạn nên đeo khẩu trang.
  2. Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ và được xác định là F1, bạn nên tự kiểm tra trước khi đến Hash để đảm bảo rằng bạn âm tính;
  3. Nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ và F2 trở lên, bạn có thể tự do tham gia Hash với chúng tôi;
  4. Nếu bạn là F0, vui lòng ở nhà và đảm bảo bạn phục hồi nhanh chóng để bạn có thể Hash trở lại với chúng tôi sớm nhất có thể.